ฉบับวันที่ 1 April 2017
ฉบับนี้มีธุรกิจอะไรของคนไทยมาใหม่ เช่น คาราโอเกะ ผับไทย ช่างแต่งหน้าไทยฝีมือเยี่ยม ฯลฯ อีกมากมาย