จากผลสำรวจพบว่าคนจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพต่าง ๆ ไม่อยากจะย้ายมาโอ๊คแลนด์แล้ว แถมคนในโอ๊คแลนด์เองก็อยากจะหนีออกไปเมืองอื่น ๆ ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ทางด้านนายจ้างเองก็รับรู้ถึงการถดถอยของผลผลิตและการหาพนักงานมาทำงานก็ยากมากขึ้น อาจจะสืบเนื่องมาจากราคาบ้านที่ไม่สามารถซื้อได้ นี่เป็นผลสำรวจของเอเจนซี่หางานชื่อว่า Frog Recruitment.

โดยทางบริษัทได้ทำผลสำรวจสอบถามพนักงานในระดับบริหารถึงสี่หมื่นรายทั่วโอ๊คแลนด์ประมาณ 25 บริษัทที่มีความแตกต่างทางธุรกิจเช่นทางด้านการเงินการธนาคาร ทางด้านการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์และทางด้านอาหารเป็นต้น โดยได้ผลสรุปว่าทุกคนต่างมีความกังวลกับผลกระทบที่เกิดจากราคาบ้านที่สูงเกินไปในโอ๊คแลนด์ ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยที่จะสามารถซื้อได้ถึง 9 เท่าตัว ผลสำรวจยังพบว่าพนักงานจำนวนมากไม่มีบ้านเป็นของตนเองและต้องเช่าอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอันเกิดจากการย้ายบ้านบ่อย ๆ หรือความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง

นายจ้างได้รับการรายงานปัญหาจากลูกจ้างบ่อย ๆ ถึงการที่ไม่สามารถมีเงินเพียงพอที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ หรือปัญหาการเช่าบ้าน และผลกระทบเหล่านี้กลายเป็นบทสนทนาประจำวันของพนักงานไปแล้ว นายจ้างหรือฝ่ายบริหารเพิ่มความพยายามที่จะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาจากเขตนอกโอ๊คแลนด์และพบว่าหลาย ๆ รายปฏิเสธที่จะย้ายมาทำงานที่โอ๊คแลนด์เนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าจะไม่สามารถมีเงินเพียงพอในการอยู่อาศัยที่นี่ได้ จึงทำให้หลาย ๆ บริษัทเจอกับผลกระทบนี้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งพนักงานที่มีความสามารถในโอ๊คแลนด์ปัจจุบันก็ได้ย้ายหรือกำลังวางแผนย้ายไปทำงานเขตอื่นที่ไม่ใช่โอ๊คแลนด์เพื่อจะได้มีคุณภาพและสมดุลของชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ ผลการสำรวจก็ยังพบได้ว่าพนักงานมีความเครียดในการเดินทางมาทำงานเนื่องจากปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วน หลายคนเลือกใช้ระบบการขนส่งสาธารณะแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเพราะก็ยังทำให้มาทำงานสายอยู่ดี และขณะนี้ทำให้มีนายจ้างหรือผู้บริหารในหลาย ๆ บริษัทเกินครึ่งที่แก้ปัญหาด้วยการให้พนักงานเริ่มงานในชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วน หรือบางครั้งต้องให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือออกค่าเดินทางให้ด้วย

Read more: Newshub