อ่าน THAINZ

Latest

THAI NZ 16 JANUARY 2020

ฤกษ์ดียามดี ทางพุทธศาสนาให้ถือ “ฤกษ์สะดวก” สะดวกเมื่อไหร่ ก็ทำไปเลย ไม่ต้องไปดูว่า...


 


 

อ่าน THAINZ

Latest

THAI NZ 16 JANUARY 2020

ฤกษ์ดียามดี ทางพุทธศาสนาให้ถือ “ฤกษ์สะดวก” สะดวกเมื่อไหร่ ก็ทำไปเลย ไม่ต้องไปดูว่า...


 

OUR MAIN SPONSOR

ABOUT THAINZ

Established in New Zealand since 2003. The magazine is publshed on every 1st and 16th of the month and circulate mainly around Auckland and the rest of the country. Recently our Thai readers love to read our magazine online from around the world.

Our aim is to provide the news and information about New Zealand. Thank you for all of our readers' supports !

OUR SPONSOR

OUR SERVICES บริการของเรา

OUR SPONSOR

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!