อ่าน THAINZ

Latest

THAINZ 16 JULY 2019

เรามีทรัพย์ภายนอก เราก็มีความมั่นใจภายนอก แต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายใน เราก็มีความมั่นใจภายใน –...


 

ข่าว NEWS

Latest

ข้อมูล NZ

Latest

 

อ่าน THAINZ

Latest

THAINZ 16 JULY 2019

เรามีทรัพย์ภายนอก เราก็มีความมั่นใจภายนอก แต่ถ้าเรามีทรัพย์ภายใน เราก็มีความมั่นใจภายใน –...


 

OUR SPONSOR

ABOUT THAINZ

Established in New Zealand since 2003. The magazine is publshed on every 1st and 16th of the month and circulate mainly around Auckland and the rest of the country. Recently our Thai readers love to read our magazine online from around the world.

Our aim is to provide the news and information about New Zealand. Thank you for all of our readers' supports !

OUR SERVICES บริการของเรา

OUR SPONSOR