THAINZ 16 MARCH 2019

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใน Christchurch ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ และขอให้โลกนี้มีสันติสุขด้วยเถิด Background photo created by freepik Ribbon vector created by freepik

Read more

THAINZ 1 MARCH 2019

คนใดที่ทำกรรมดี แล้วถูกนินทา จงอย่าปล่อยใจให้เป็นทาสของความเศร้าหมอง แต่จงเร่งทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเท่านั้น – สมเด็จพระญาณสังวร icon-smile-o  Background photo created by prostooleh

Read more

THAINZ 1 FEBRUARY 2019

ความดีหรือความชั่วที่เราจะพึงมี ไม่ใช่อยู่ที่ปากของชาวบ้าน ถ้าเราชั่ว ชาวบ้านสรรเสริญว่าดีปานใด ให้พูดไปจนขาดใจ เราก็ดีไม่ได้ ถ้าเราดีเสียแล้ว ใครเขาจะติหรือว่าเราว่าชั่วก็ช่างเขา เราก็ชั่วไม่ได้เหมือนกัน ปากของชาวบ้านไม่ใช่ปากประกาศิต ความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่เราปฏิบัติ – หลวงพ่อฤาษีลิงดำ icon-smile-o   Background photo created by denamorado

Read more