คนทำบุญ ไม่จำเป็นต้องไปประกาศให้ใครรู้ ถ้าจิตของเราเป็นบุญแล้ว ทำบุญอยู่ที่ไหน มันจะเต็มเเปี่ยมอยู่เสมอ ไม่ต้องฉลอง ไม่ต้องให้ใครรู้ ไม่ต้องให้ใครเห็น ไม่ต้องมีอะไร มีแต่กำลังจิตที่เชื่อมั่นในความดี – หลวงพ่อชา สุภัทโท

House photo created by vanitjan – www.freepik.com