โรคระบาด ไม่ได้ทำอันตรายเราเท่ากับความกลัวโรคระบาด แม้ในช่วงที่มีโรคระบาด ความสุขก็ยังคงมีอยู่รอบตัวเรา จึงขออวยพรให้ทุกคนได้เห็นความสุข ท่ามกลางภัยพิบัติที่พวกเรากำลังเผชิญ – พระไพศาล วิสาโล

อ่านจากมือถือที่ลิ้งค์นี้ 👉 CLICK HERE

Background photo created by valeria_aksakova – www.freepik.com