อย่าไปว่าเขา ถ้าแกด่าเขาว่าเป็นสัตว์ แกต้องได้รับเป็นคนแรก เพราะออกมาจากจิตที่แกสั่งให้พูดออกมาทางปาก คนได้รับคนแรกคือเราไม่ใช่เขา ไม่ตำหนิด่าใครดีที่สุด – หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ icon-smile-o
 
iMAGE by Freepik