อะไรเกิดกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือมีทัศนคติต่อมันอย่างไร แม้สิ่งไม่ดีเกิดกับเรา แต่หากเรารู้สึกดีกับมันหรือมองมันในแง่บวก มันก็อาจมีประโยชน์กับเราได้ – พระไพศาล วิสาโล icon-smile-o
 
Picture by Freepik