ฉบับวันที่ 16 January 2018 แดดร้อนรุนแรงมาก ยังไงรักษาสุขภาพตาและผิวด้วยแว่นกันแดดและครีมกันแดดที่มีคุณภาพกันด้วยนะคะ