ฉบับนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษ “คุณณัฐพล มณีจันสุข” จากเด็กเกเรสู่เจ้าของธุรกิจ
เปิดอ่านได้เลยค่ะ  icon-arrow-circle-down