อ่าน Thai NZ ฉบับวันที่ 16 March 2016 กันได้แล้วค่ะ