อ่าน Thai NZ ฉบับวันที่ 1 April 2016 กันได้แล้วค่ะ