ในทุก ๆ ปี the World Happiness Index จะทำการตรวจสอบจากหลาย ๆ คนจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เพื่อเฟ้นหาประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งปีนี้ประเทศชนะเลิศได้แก่ Denmark ตามมาด้วย Switzerland, Iceland และ Norway

อันดับ 1 เดนมาร์ก
อันดับ 2 สวิตเซอร์แลนด์
อันดับ 3 ไอซ์แลนด์
อันดับ 4 นอร์เวย์
อันดับ 5 ฟินแลนด์
อันดับ 6 แคนาดา
อันดับ 7 เนเธอร์แลนด์
อันดับ 8 นิวซีแลนด์
อันดับ 9 ออสเตรเลีย
อันดับ 10 สวีเดน

ส่วนประเทศไทยนั้นก็ไม่เลวนะคะ อยู่ในอันดับที่ 33 รองจากประเทศฝรั่งเศสเพียง 1 อันดับ แถมความสุขประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งปีนี้อยู่ในอันดับที่ 53

โดยการจัดอันดับนั้น จะพิจารณาวัดจาก 6 ปัจจัยได้แก่ ระดับ GDP, อายุขัย, ความมีน้ำใจเอื้ออาทร, การให้ความช่วยเหลือจากสังคม, อิสรภาพและการคอรัปชั่น

http://www.sciencealert.com/the-world-happiness-index-2016-just-ranked-the-happiest-countries-on-earth