อย่างแรกคือคนขอเงินว่างงานที่มีบุตร จะได้รับ $25 เพิ่มขึ้นต่อสัปดาห์ และรัฐบาลได้มีการเเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอะไรอีกบ้าง ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 1 เมษายน มาดูกันค่ะ

การเลี้ยงดูบุตร

หลังจากที่เคยมีการประกาศไปเมื่อปีที่แล้ว หลังจากวันนี้ไปเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตรจะเพิ่ม $25 ต่อสัปดาห์ (หลังหักภาษี) เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับจากปี 1972 มีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กสำหรับครอบครัวที่มีรายรับต่ำ

มาตรการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่รับเงินช่วยเหลือ

โดยต่อไปนี้ ทั้งผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวหรือคู่สมรสของคนที่รับเงินช่วยเหลือ (beneficiaries) จะต้องสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากบุตรคนเล็กสุดมีอายุครบ 3 ขวบแล้ว
*(ก่อนหน้านี้ต้องสามารถทำงาน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากบุตรคนเล็กสุดมีอายุครบ 5 ขวบ)

ผู้คลอดบุตรสามารถลาหยุดงานได้เพิ่มอีก 2 สัปดาห์แบบได้รับค่าแรง

ก่อนหน้านี้ผู้คลอดบุตรสามารถลาคลอดได้ 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้จะสามารถลาคลอดได้ 18 สัปดาห์ ผู้ที่ดูแลบุตรนอกเหนือจากพ่อแม่แท้ ๆ เช่นคนดูแลเด็ก, ปู่ย่าตายาย ที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ ก็สามารถสมัครขอลางานและรับเงินช่วยเหลือได้เช่นกัน การขอเงินเพิ่มนี้สามารถใช้ได้กับผู้ปกครองที่มีบุตรที่คลอดก่อนกำหนดด้วยเช่นกันค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใหญ่จะเพิ่มเป็น $15.25 / ชั่วโมง (จากเดิม $14.55) ค่าแรงตอนเริ่มทำงานหรือฝึกงานจะอยู่ที่ $12.20/ชั่วโมง

ลดการจัดเก็บค่า ACC

การจัดเก็บค่า ACC ชำระโดยนายจ้างและคนทำธุรกิจของตัวเอง จะลดลง $171ล้านเหรียญโดยรวม และการจัดเก็บที่จ่ายชำระโดยบุคคลทั่วไปทุกคนที่อยู่ในแรงงานจะลดลง $61 ล้านเหรียญโดยรวม

เพิ่มบำนาญให้แก่ทหารผ่านศึก

มีการเพิ่มบำนาญแก่ทหารผ่านศึกอีก 2.7%

http://www.newshub.co.nz/nznews/benefits-leave-wage-changes-in-effect-today-2016040105?ref=newshubFB#axzz44WaDVRCy