โดยเฉพาะกับนักเรียนและคนต่างชาติที่มาเรียนและทำงานในนิวซีแลนด์ เพราะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาล ซึ่งถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารักษาพยาบาลขึ้นมา จะเป็นอะไรที่แพงจนน่าตกใจเลยทีเดียว
สำหรับนักเรียนต่างชาติ จึงมีกฎเหล็กว่าทางสถาบันจะต้องมั่นใจว่านักเรียนต่างชาติของตนเองนั้นมีประกันสุขภาพนักเรียนครอบคลุมตลอดการเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหานักเรียนต่างชาติไม่มีความสามารถในการชำระค่ารักษาพยาบาลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากทีเดียว

บริษัทประกันที่ทำประกันสุขภาพนักเรียนที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงก็คือ Southern Cross Travel Insurance ซึ่งคลอบคลุมเกือบทุกค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตัดแว่นสายตา ทำฟันแบบฉุกเฉิน (ไม่เกี่ยวกับความสวยงาม) การเข้าพบหมอเมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ และการเคลมก็ไม่ยุ่งยาก