เจ้าของบ้านหลายรายในนิวซีแลนด์ ต้องพบกับปัญหาปวดหัว เนื่องจากบ้านของตนเพิ่งควักเงินซื้อนั้นเคยเป็นสถานที่ผลิตสารเสพติดประเภทยาบ้าหรือยาไอ้ซ์มาก่อน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คยาเสพติดได้เปิดเผยวิธีสังเกตบ้านที่เคยมีการผลิตยา เราจะได้ระวังก่อนตัดสินใจซื้อบ้านจะได้ไม่ต้องพบกับเรื่องปวดหัวภายหลัง

บ้านที่มีการผลิตยาหรือผู้อยู่อาศัยเคยใช้ยาเสพติดหรือยาบ้านั้น จะมีความเสียหายอย่างรุนแรง พอๆ กับเจ้าของบ้านที่พบว่าบ้านตัวเองรั่ว เจ้าของบ้านที่มีเคยประวัติยาเสพติดทางใดทางหนึ่งนั้น จะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสูงถึง 1 แสนเหรียญ เท่านั้นยังไม่พอจะต้องพบกับปัญหาสุขภาพตามมาเช่นระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง ที่ผ่านมามีเจ้าของบ้านในนิวซีแลนด์จำนวนมากที่ต้องเผชิญปัญหานี้

บริษัทตรวจสารเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ จึงออกมาเปิดเผยวิธีการตรวจสอบบ้านก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านในฝันของเราไม่เคยมีการผลิตยาบ้าหรือใช้เสพยามาก่อน
คุณ Kirk Hardy ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานการตรวจหายาเสพติด เปิดเผยวิธีสังเกตบ้านที่มีประวัติดังนี้ว่า
ข้อที่ 1 มีกลิ่นของสารเคมี และกลิ่นพืชผักเน่าในบ้านและบริเวณรอบรอบ
ข้อที่ 2 บ้านหลังนั้นจะมีคนเข้าออกจำนวนมากบ่อยๆ และมีการติดกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
ข้อที่ 3 ตามผ้าม่านผนังและเพดาน มีคราบอย่างเห็นได้ชัด
ข้อที่ 4 มีขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ยา สีทินเนอร์และภาชนะกรองกาแฟที่มีสารสีขาวหรือสีแดง
ข้อที่ 5 ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมักจะจ่ายค่าเช่าด้วยเงินสดเสมอ

เขายังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่าก่อนซื้อบ้านให้ลองไปสอบถามประวัติจากเพื่อนบ้านแถวนั้นเกี่ยวกับบ้านหลังที่เราจะซื้อว่ามีความเป็นมาอย่างไร และคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมีลักษณะอย่างไร เขาเชื่อว่าเพื่อนบ้านจะบอกรายละเอียดกับเรา อย่างตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลมากกว่า agent ขายบ้านเสียอีก เขาบอกเพิ่มเติมว่า ให้จำไว้เสมอว่าแหล่งผลิตยาบ้านั้นสามารถมีอยู่ได้ทุกเมืองและทุกเขต ธุรกิจยาบ้านั้นเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากและคนยอมที่จะเสี่ยงกับมันเพราะผลตอบแทนมีมูลค่าสูงทีเดียว

เริ่มพบยาบ้าในนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี 2003 แต่ในช่วง 12 หรือ 18 เดือนที่ผ่านมามีการตรวจพบยาบ้าสูงมากๆ บริษัทของเขาทำการตรวจบ้าน 2080 บ้าน โดยพบบ้านที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน อย่าลืมทำการตรวจสอบให้แน่ชัด ตามข้อแนะนำที่กล่าวมาเบื้องต้น ไม่เช่นนั้นจะต้องปวดหัวและเสียใจไปอีกนานเลย

ข่าวจาก http://m.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11612205

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ที่เรียกกันว่า ยา ICE หรือ ไอซ์ นั้น มันมีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูป เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใส Crystal Methamphetamines Hydrochlorideความบริสุทธิ์สูง สังเคราะห์จากสารอีเฟดรีน (Ephedrine) ชื่อ “ICE” เรียกตามลักษณะที่ปรากฏ คือ ก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนั้น ยา ไอซ์ ก็คือยาบ้า หรือ เมทแอมเฟตามีน ในรูปแบบที่บริสุทธ์มีลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนแก้ว จึงเรียกว่า ICE ตามรูปแบบยา นิยมเรียกกันในหมู่ผู้เสพ และเนื่องจากมีราคาแพงกว่ายาบ้า จึงมักใช้กันในกลุ่มไฮโซ ดารา กลุ่มนักเที่ยวที่มีอำนาจการจับจ่ายสูง (โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล)