ค่าที่พักโดยเฉลี่ยของโรงแรมในนิวซีแลนด์ ปี 2015 (ต่อห้องต่อคืน) NZ$
Queenstown – $235, เพิ่มขึ้น 11%
Auckland – $175, เพิ่มขึ้น 12%
Christchurch – $163, ลดลง 1%
Wellington – $163, เพิ่มขึ้น 8%
Dunedin – $154, ลดลง 1%
เฉลี่ยทั่วประเทศ
New Zealand – $173, เพิ่มขึ้น 6%

ประเทศ 10 อันดับที่คนกีวีชอบไปเที่ยวมากที่สุด (พร้อมราคาเฉลี่ยค่าโรงแรม)
1. New York – $341 + 1%
2. Honolulu – $327 + 10%
3. San Francisco – $321 + 19%
4. London – $281 + 5%
5. Los Angeles – $266 + 11%
6. Nadi – $257 + 16%
7. Dubai – $239 + 3%
8. Rarotonga – $234 + 2%
9. Sydney – $226 + 3%
10. Singapore – $223 – 0%
ประเทศ 5 อันดับที่ราคาโรงแรมคุ้มค่าน่าคบหามากที่สุด
1. Bangkok – $103 + 13%
2. Phuket – $107 + 6%
3. Kuala Lumpur – $111 + 6%
4. Bali – $134 + 5%
5. Brisbane – $173 + 9%

ที่มา: Hotels.com

Image “Hilton Hotel Auckland” from > http://www.seasonz.co.nz/…/16-5-h…/150-hilton-hotel-auckland

Read more: http://www.newshub.co.nz/…/nz-hotel-price-above-global-aver…